Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

 1. Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://weddingcraft.pl. 
 2. Sprzedaż jest prowadzona przez firmę Weddingcraft.pl Aurelia Piątek, ul. Wachowska 6 m.8, 46-300 Olesno.
 3. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej liczby sztuk wybranego produktu.
 4. Zamówienia można składać po uprzednim utworzeniu konta użytkownika lub skorzystaniu z panelu „Gościa”.
 5. Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy, tzw. próbek. Jako zamówienia próbek traktowane są zamówienia poniżej 5 egzemplarzy danego wzoru. W przypadku ww. zamówień produkty nie są spersonalizowane.
 6. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto.
 7. Dokonanie płatności możliwe jest tylko poprzez przelew bankowy. Po zaksięgowaniu wpłaty WeddingCraft.pl przystępuje do realizacji zamówienia.
 8. Po dokonaniu zakupu na adres mailowy wysyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z plikiem do uzupełnienia danych do personalizacji.
 9. W przypadku zaproszeń ze zdjęciami konieczne jest przesłanie dobrej jakości zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 300 dpi. Przystosowanie zdjęcia do projektu leży po stronie WeddingCraft.pl
 10. Po opracowaniu projektu zostaje on przesłany do Kupującego w celu akceptacji. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian Kupujący proszony jest o poinformowaniu o tym WeddingCraft.pl. Po naniesieniu poprawek pliki ponownie zostaną przesłane do akceptacji. Proces ten może być powtarzany, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Wprowadzanie poprawek jest darmowe. Prosi się o rzetelne sprawdzenie plików. Po akceptacji nie ma już możliwości naniesienia poprawek i składania reklamacji.
 11. Całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac lub materiałów, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich ponosi Zleceniodawca.
 12. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. Nie obejmuje on czasu transportu przesyłki. WeddingCraft.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego czasu ze względu na dłuższy od przeciętnego proces konsultacji z Zamawiającym w sprawie akceptacji projektu. W przypadku pilnych zamówień prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 13. Paczki przekazywane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Istnieje również możliwość odbiory osobistego w siedzibie firmy | Olesno, ul. Pieloka 4 (1 piętro ) |.
 14. Zakupy powyżej 300 zł. przesyłane są na koszt WeddingCraft.pl.
 15. Zwrot towaru nie jest możliwy ze względu na indywidualny charakter zamówienia.
 16. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis kuriera. Brak protokołu znacznie utrudnia Klientowi dochodzenie roszczeń z tego tytułu w stosunku do przewoźnika.
 17. WeddingCraft.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku błędów w procesie składania zamówienia, niedostosowania się do standardów firmy, w przypadku wątpliwości przestrzegania Regulaminu przez Zamawiającego lub w przypadku wątpliwości Jego wiarygodności.
 18. Dane osobowe podane w formularzach lub przesyłanych drogą mailową są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
 19. Wszystkie projekty prezentowane na niniejszej stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie, bez zgody autora.